Opkomst: 49 leden.

Er is een vraag binnengekomen van de SWO/E. Een werkgroep wil dit jaar fietsactiviteiten organiseren onder de naam “Heel Epe Fietst” en vraagt of er iemand van HDKS kan meewerken aan het organiseren van fietsactiviteiten. Dit moet eerst nog in de bestuursvergadering worden besproken.

Stemmen voor het clubkasfonds is weer van start gegaan. Via een link op de HDKS-site kom je op de Rabobank-site en kun je stemmen.

Notulen ledenvergadering 2013.  Er zijn geen grote uitgaven gedaan, wij zitten dus nog goed bij kas.

Jaarverslag secretaris. HDKS heeft de volgende activiteiten georganiseerd:
3 tijdritten, 1 pelotonsrit, 2 regelmatigheidsritten, 2 lange tochten, Gisola Emster Veldtoertocht, Rabobank Sportsbalmcross, Weekend Limburg, Paasrit en de boerenkoolrit.

Het clubblad is 2x verschenen en Harrie roept wederom op om kopij aan te leveren.
De trainingsritten hadden een hoge opkomst waarbij de tweede maandagavondgroep wel een grote terugloop liet zien.

Financieel verslag van de penningmeester. Erik liet d.m.v. een goede presentatie de financiële stand van zaken zien.

Verslag van de kascommissie. Hermen-Jan deed verslag en complimenteerde de penningmeester voor zijn boekhouding en de ledenvergadering ging akkoord met zijn voorstel om decharge te verlenen. Wim Herms vervangt aftredend kascommissielid Gerrit van der Haar.

De activiteitenkalender 2014 werd gepresenteerd. Pijnpunt is de onderlinge wedstrijden (pelotonsrit, tijdritten en de Rabobank-Sportsbalmcross) die door HDKS worden georganiseerd. Niet via de aansprakelijkheidsverzekering van de NTFU en ook niet via de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het bestuur vindt het onverantwoord om op deze manier nog langer wedstrijden te organiseren. Dit leverde discussie op waarbij de suggestie werd gedaan om het via de KNWU te laten regelen. Het bestuur is van mening dat wij dit als toerclub niet langs die weg moeten oplossen. De NTFU is op dit moment bezig om te proberen de aansprakelijkheidsverzekering op te rekken zodat deze wedstrijden wel verzekerd kunnen worden. Totdat er meer duidelijkheid komt wordt de organisatie van deze wedstrijden opgeschort.

Nieuwe activiteiten. Midzomeravond mountainbiketocht waarvoor nog geen datum is bepaald.
“Samen Fietsen”. ” Dit is een activiteit die is opgestart door Erik Beekman en Linda van Petersen namens Revalidatiecentrum de Vogellanden. Doel hiervan is om voor kinderen en volwassenen met een beperking een fietsactiviteit te organiseren. De geplande datum hiervoor is 28 juni 2014. Met deze activiteit wordt ook het sponsorgeld van de Rabobank i.h.k.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen veiliggesteld.

Gisola Emster Veldtoertocht. Hermen-Jan krijgt het woord en stelt het volgende aan de orde:
- het sponsorcontract met Gisola B.V. is verlengd t/m 2017
- oproep tot het volgen van E-learning voor de verkeersregelaars.
- de opslag van de GEVTT spullen is nu bij AVK en Wassink
- de voorinschrijving gaat veranderen maar zal dit jaar nog op de oude manier gaan via de NTFU-site
- het maken van langdurige afspraken met de betrokken partijen
- Hermen-Jan stopt in 2015 als coördinator van de GEVTT. Hij wil een vervanger vinden die dit jaar al kan meelopen zodat hij zich daarna helemaal kan terugtrekken als coördinator.

Bestuursverkiezing. Erik Beekman was herkiesbaar en kan de komende periode door blijven gaan als penningmeester. Roef van Beek was aftredend en niet herkiesbaar. Arend Stegeman was bereid zijn plaats in te nemen en is, zonder tegenkandidaten, toegetreden tot het bestuur.

Roef van de Beek werd door het bestuur, met algehele instemming van de vergadering, benoemd tot “Lid van Verdienste”. Een oorkonde, een fles alcoholische versnapering en een bos bloemen werden hem door de voorzitter uitgereikt.
Rondvraag. Natascha Doornebosch heeft een vraag bij het bestuur neergelegd over het besteden van het clubgeld om de verbondenheid van de clubleden onderling te vergroten. Wat is hiermee gedaan?
de mail van Natascha is wel bij de bestuursvergadering aan de orde geweest maar er is verzuimd een terugkoppeling te geven. Natascha roept op om de belangstelling onder de leden te peilen voor het organiseren van b.v. een clinic onderhoudscursus of het uitnodigen van een gastspreker.

Harrie Bolink stelt voor om het parcours van de veldtoertocht technischer te maken. Sander Pannekoek reageert hierop dat het sowieso al moeilijk is om de route uit te zetten. Iemand met een goed idee mag meehelpen een nieuwe route uit te zetten.

Het voorstel van Willie van Essen om een eigen MTB-parcours aan te leggen haalde het om praktische redenen niet.

Persbericht door Henk Boeve.

Roef van de Beek uit Heerde is tijdens de Algemene Ledenvergadering van wielerclub “Houdt de Ketting Strak’ uit Emst benoemd tot “Lid van Verdienste” door de leden.
Van de Beek is vanaf de oprichting op 27 januari 1979 lid, waarvan de laatste 12 jaar als bestuurslid en heeft altijd veel plezier beleefd bij “de Ketting”, zoals hij zelf vertelde.
In het bestuur had van de Beek vele zaken in zijn portefeuille. Zijn speciale aandacht had hij vooral voor de onderlinge wedstrijden, waar hij tevens wedstrijdleider van was.
Zo schreef hij de leden aan voor een wedstrijd, hij benaderde de juryleden, een dag voor een wedstrijd het parcours waar nodig was vegen en de nodige obstakels verwijderen.
Ook het onderhouden van contacten met sponsoren zat in zijn portefeuille.
Wat te denken van alle hand- en spandiensten die van de Beek verrichte als de klassieker de “Gisola Emster Veldtoertocht” eraan zat te komen. Denk hierbij o.a. aan het plaatsen van de aankondigingsborden en het inwendig verzorgen van alle vrijwilligers tijdens de Veldtoertocht.

Daarnaast beheerde hij alle clubkleding.
Van de Beek was een duizendpoot voor de vereniging.
Als je vraag aan van de Beek of het allemaal niet wat veel was, dan kreeg je te horen “Ach, zegt hij, het ging eigenlijk allemaal vanzelf en zo hoort het ook. Je zit in het bestuur en dan sta je voor bepaalde zaken”.

Voor van de Beek is Arend Stegeman uit Vaassen in het bestuur gekomen.
Verder bleek tijdens de Ledenvergadering dat “Houdt de Ketting Strak” op alle fronten een gezonde vereniging is met heel veel vrijwilligers.
Hoogtepunt zal dit jaar wederom de klassieker, de “Gisola Emster Veldtoertocht” worden, die verreden zal worden op zaterdag 18 oktober.

 

 

 

 

 

 TERUG NAAR HET JAAROVERZICHT

html templates website templates