Houdt de Ketting Strak ledenvergadering 2012.
Emst, 6 maart 2012.

De opkomst was goed, 38 leden zaten om 20.00 uur klaar voor de vergadering.
Er werd aandacht geschonken aan het NK-toerfietsen dat op 25 augustus door TC de Volharding wordt georganiseerd. Het jaarverslag werd voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester gaf uitleg over het financieel jaarverslag over 2011 en verduidelijkte nogmaals de financieel sterke positie van de club. Hij gaf ook aan dat het bestuur mogelijkheden ziet om de leden tegemoet te komen d.m.v. sponsoring bij de aankoop van bepaalde zaken, waarop hij nĂ¡ de pauze graag terug wilde komen. Niemand had nog enig idee waar hij op doelde!

Gerrit de Groot complimenteerde de penningmeester met de uitstekend gevoerde, overzichtelijke boekhouding en adviseerde dan ook de penningmeester te dechargeren. Aftredend lid van de kascommissie Henk Boeve, wordt vervangen door Harrie Gorkink.
Na de pauze werd Wim Schakelaar met algehele stemming herkozen als voorzitter.


Clubkleding.
En toen kwam natuurlijk het belangrijke punt: vervanging/vernieuwing van de clubkleding.
Erik presenteerde een uitgewerkt plan met daarin de mogelijkheden en kosten van de kleding van Lorini. Deze leverancier kan kleding leveren met gelijke kwaliteit maar met 1/3 lagere prijzen dan de huidige Nalini kleding. Na een discussie over de verschillen en de kwaliteit, kon bijna iedereen zich vinden in het plan en voor de leverancier Lorini. Het plan werd goedgekeurd behalve de witte panden aan de zijkant van het shirt. Minder eensgezindheid was er over het al dan niet sponsoren van een helm. Dit gaat een behoorlijke kostenpost worden plus het feit dat de keuze van een type helm vaak heel persoonlijk is. De stemming over de helm viel positief uit dus gaat de helm ook deel uitmaken van het kledingplan.
Unaniem was men over een eigen bijdrage in de kleding en dat de jeugd onder dezelfde voorwaarden mee kan doen.

Rondvraag.
VTT 2x per jaar? Dit is ook al door de NTFU voorgesteld maar kan organisatorisch niet worden opgebracht door de vereniging.
Scan&Go bij VTT? Kan nog niets over worden gezegd. Er is al wel contact over geweest met de NTFU.
Op maandagavond kom een derde groep. Hier wordt gereden met 2 voorrijders op een max-snelheid van 25 km/h.
De woensdagmiddag-groep mag eenmaal de koffie declareren zoals dat al gebeurt bij o.a. de holterbergrit.
Sprekers uitnodigen: dit gaat uitgezocht worden door het bestuur.


Gerrit van de Haar werd gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap
van HdKS.home