Ledenvergadering HDKS dinsdag 23 maart 2010
Ongeveer dertig leden hadden de weg gevonden naar de jaarlijkse ledenvergadering. Om klokslag acht uur trapte voorzitter Wim Schakelaar af en de eerste punten van de agenda werden er in hoog tempo doorgejast. Iets meer tijd was nodig voor de verslagen van de kascommissie, maar al na twintig minuten kon de pauze beginnen. Tijdens het tweede deel van de vergadering kwamen de wedstrijden aan bod. De belangstelling daarvoor is al jaren dalende en 2010 zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat er een clubkampioen gehuldigd gaat worden. Hoewel niets zeker is kan er wel eens een verschuiving naar toertochten en regelmatigheidsritten plaatsvinden. Suggesties, ideeën blijven altijd welkom. Ook de bestelling van clubkleding kwam aan de orde en waarschijnlijk gaan we werken met een kleine voorraad clubkleding in een klein assortiment. Houd uw email in de gaten (geldt niet voor Willy sr.). Omdat de rondvraag ook niet erg lang duurde kon tegen half tien de vergadering alweer gesloten worden, hetgeen nog niet betekende dat iedereen direct naar huis ging.

Dit jaar wordt de Emster Veldtoertocht voor de tiende keer gehouden. Daar wordt aandacht aan besteed door de opbrengsten aan een goed doel te geven. Gekozen is voor het Koninklijk Wilhelmina Fonds. Nadere invulling van deze actie, unaniem gesteund door alle aanwezigen, zal in de loop van het jaar gebeuren.

het voltallige bestuur bij het begin van de vergadering

Jan Berkhoff kreeg de erespeld opgeprikt vanwege het feit dat hij al 25 jaar lid van HDKS is.
Dit werd voor mij het dieptepunt van de avond omdat mijn fototoestel van af dat moment alle dienst weigerde . Gelukkig was Sander er om dit hoogtepunt wel vast te leggen.

Erik legt de activiteiten voor 2010 uit, terwijl de ex-voorzitter zich laat verwennen met een bakje koffie
de verzorging was weer goed bij Van de Schepop in Emst
TERUG